Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки с имоти
Дата Акт Местоположение Вид и площ Начин на разпореждане Насрещна страна Вид собственост Предишни актове Разпоредителна сделка Оценка
30.8.2023 15:37:57 948 / 30.8.2023 Населено място: Антон Улица: "Дружба" №: 3-а
• УПИ - 787 SquareMeter
Решение на общинския съвет Панчо Николов Райков Частна общинска собственост • 24/3.5.2001 (АЧОС) Продажба Пазарна: 10893 лв Данъчна: 3011,8 лв Общ. съвет: 11169 лв Крайна цена: 11169 лв
22.12.2022 14:56:48 732 / 22.12.2022 Населено място: Антон Местност: м."Козница"
• Земеделска_земя - 4999 SquareMeter
Публично оповестен конкурс Петър Дончев Петров Частна общинска собственост • 2/6.11.2018 (АПОС) Продажба Пазарна: 6864 лв Данъчна: 21,2 лв Общ. съвет: 7498,5 лв Крайна цена: 7648,5 лв
22.12.2022 15:03:52 733 / 22.12.2022 Населено място: Антон Местност: м."Козница"
• Земеделска_земя - 6164 SquareMeter
Публично оповестен конкурс Петър Дончев Петров Частна общинска собственост • 1/24.3.2009 (АПОС) Продажба Пазарна: 8470 лв Данъчна: 26,2 лв Общ. съвет: 9246 лв Крайна цена: 9396 лв
22.12.2023 15:26:55 734 / 22.12.2023 Населено място: Антон Местност: м."Чифлика"
• Земеделска_земя - 2718 SquareMeter
Публично оповестен конкурс Петър Дончев Петров Частна общинска собственост • 6/5.3.2012 (АПОС) Продажба Пазарна: 3730 лв Данъчна: 11,6 лв Общ. съвет: 4077 лв Крайна цена: 4227 лв
22.12.2022 8:45:09 879 / 22.12.2022 Населено място: Антон Квартал: 63А УПИ: ІХ-общ. Улица: "Изгрев" №: 17
• УПИ - 939 SquareMeter
Публичен търг ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ Частна общинска собственост • 11/3.5.2001 (АЧОС) Продажба Пазарна: 12264 лв Данъчна: 3270,5 лв Общ. съвет: 12540 лв Крайна цена: 13794 лв