Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
9/13/2021 848 / 6/18/2021 Антон Местност: с.Антон, ул."Изгрев" №19 Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.98
• УПИ (945 кв.м.)
Публичен търг
6/24/2021 820 / 1/13/2021 Антон Кв: 78 УПИ: І,ІІ, ІІІ-общ. Улица: България №: 91 Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.650
• УПИ (2182 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
1/15/2020 816 / 9/16/2019 Антон Улица: "Стефан Стамболов" №: 12
• УПИ (24 кв.м.)
Решение на общинския съвет
3/1/2019 731 / 10/1/2018 Антон Местност: м." Козница" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.153.44
• Земеделска_земя (7683 кв.м.)
Публичен търг
5/31/2018 727 / 2/21/2018 Антон Местност: м." Под Занога" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.143.39
• Земеделска_земя (300 кв.м.)
Публичен търг