Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
19.9.2022 864 / 10.12.2021 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: УЛ."ИЗГРЕВ" №: 2 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.653
• УПИ (1753 кв.м.)
Публичен търг
26.7.2022 854 / 7.9.2021 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м."Дълбочица" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.160.48
• Земеделска_земя (201 кв.м.)
Публичен търг
13.9.2021 848 / 18.6.2021 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: с.Антон, ул."Изгрев" №19 Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.98
• УПИ (945 кв.м.)
Публичен търг
24.6.2021 820 / 13.1.2021 Антон Квартал: 78 УПИ: І,ІІ, ІІІ-общ. Номер: Улица: България №: 91 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.650
• УПИ (2182 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
15.1.2020 816 / 16.9.2019 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: "Стефан Стамболов" №: 12 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• УПИ (24 кв.м.)
Решение на общинския съвет