Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
30.8.2023 948 / 23.2.2023 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: "Дружба" №: 3-а Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.97
• УПИ (787 кв.м.)
Решение на общинския съвет
22.12.2022 732 / 9.10.2018 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м."Козница" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.152.11
• Земеделска_земя (4999 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
22.12.2022 733 / 9.10.2018 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м."Козница" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.152.12
• Земеделска_земя (6164 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
22.12.2023 734 / 9.10.2018 Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м."Чифлика" Поземлен имот с идентификатор №: ПИ 00504.300.11
• Земеделска_земя (2718 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
22.12.2022 879 / 18.3.2022 Антон Квартал: 63А УПИ: ІХ-общ. Номер: Улица: "Изгрев" №: 17 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.99
• УПИ (939 кв.м.)
Публичен търг