Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
945 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.160.26
• Земеделска_земя (3991 кв.м.)
944 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м.Соргуна-Мереджика Поземлен имот с идентификатор №: 00504.132.125
• Земеделска_земя (718 кв.м.)
943 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м.Над село Поземлен имот с идентификатор №: 00504.142.27
• Земеделска_земя (1722 кв.м.)
942 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м.Гламе Поземлен имот с идентификатор №: 00504.173.27
• Земеделска_земя (4003 кв.м.)
941 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м.Гламе Поземлен имот с идентификатор №: 00504.173.11
• Земеделска_земя (852 кв.м.)