Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
950 / 13.6.2023 Частна общинска собственост Антон Квартал: УПИ: УПИ ІV-общ. в квартал 78 Номер: Улица: "България" №: 89 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.502.352
• УПИ (719 кв.м.)
949 / 13.6.2023 Частна общинска собственост Антон Квартал: УПИ: VІ-общ. в квартал 5 Номер: Улица: Хан Крум №: 16 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.501.303
• УПИ (677 кв.м.)
947 / 7.11.2022 Частна общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: м."Над село" Поземлен имот с идентификатор №: 00504.139.34
• Земеделска_земя (1179 кв.м.)
946 / 27.10.2022 Частна общинска собственост Антон Квартал: УПИ: УПИ ІІІ, кв.10а Номер: Улица: "Планински извори" №15 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.501.71
• УПИ (770 кв.м.)
945 / 28.7.2022 Публична общинска собственост Антон Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 00504.160.26
• Земеделска_земя (3991 кв.м.)